טלפון: 052-8609595
פרוייקטים

מלון גלי כנרת - תקרה נמתחת

מה בוצע?

 במלון גלי כנרת בצענו תקרה משקפת, ה"מגביהה" את החלל.

תכונות
  • תקרה מתוחה מויניל 
  • תקרה מבריקה משקפת
גלי כנרת בת-ים - תקרה נמתחתגלי כנרת בת-ים - תקרה נמתחתגלי כנרת בת-ים - תקרה נמתחתגלי כנרת בת-ים - תקרה נמתחתגלי כנרת בת-ים - תקרה נמתחת